De stichting

Stichting TV Academy, opgericht op 12 april 2012 stelt zich ten doel “het geven van onderwijs op MBO- en HBO- en WO-niveau ten behoeve van studenten en leerlingen die zich willen kwalificeren en mogelijk willen specialiseren in het mediaveld.”

Dit onderwijs zal zowel theoretisch als in concrete praktische activiteiten plaatsvinden. Naast de directe onderwijssituatie zal de stichting zich richten op het exploiteren van een productiehuis ten behoeve van het onderwijs dat binnen de academy wordt gegeven.

De stichting TV Academy is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 55095429
Het officiële vestigingsadres van de stichting is: Kattenburgerstraat 5, 1018 JA Amsterdam.

Visie

De Griekse filosoof PLATO (427-347 v Christus) is de oprichter van de academie.

Anders dan nu bestond deze vorm van onderwijs uit de uitwisseling van ervaring en kennis van ouderen naar jongeren. Centraal stond de dialoog (met Socrates) waarin hij in het gesprek centrale vragen van het leven behandeld, door vragen te stellen op zoek naar antwoorden.

Deze zoektocht is de kern van de start van de TVAcademy. Niet als onderwijsinstituut met vaste kaders, diploma’s en examens maar als ervaring die opgedaan wordt door uitwisseling van ervaringen en kennis van vakmensen en de dialoog met mede-studenten en begeleiders om het vakgebied te verkennen en er het beste uit te halen.

Omdat ervaring en kennis uitwisselen de grondslag is van levenslang leren staat de TVAcademy open voor talenten vanuit allerlei richtingen en vooropleidingen. Gekeken wordt naar inzet, nieuwsgierigheid en creativiteit en niet direct naar WO/HBO of MBO voorgeschiedenis. Media maak je samen en het is daarin van belang dat je de talenten van je collega (h)erkent en aanvult met je eigen vaardigheden en inzichten. 

Het deelnemen aan de TVAcademy betekent dan ook dat je bereid bent om van anderen en van de groep te leren, je eigen-wijzigheid te behouden maar vanuit de houding van de dialoog waarin andere, betere zienswijzen kunnen en mogen worden ingewisseld voor de jouwe.

TVAcademy is dus je leerproces in de ontmoeting met elkaar en het bedrijfsleven.

Het bestuur

Huub Verweij

Voorzitter

Rene Delwel

Algemeen bestuurslid